Prosta automatyka ogrzewania szklarni

Poza rozbudowanymi systemami automatyki kotłowni i ogrzewania oferujemy również prostsze rozwiązania, które mogą być uzupełnieniem zaimplementowanych w szklarni systemów.

Przykładów takich zastosowań jest wiele, ale najczęstszym rozwiązaniem jest układ składający się ze sterownika jednego węzła grzewczego (zawór mieszający + pompa). System taki zarządza ogrzewaniem szklarni, a proces ten odbywa się w oparciu o autorski algorytm.

Proste a zarazem skuteczne i niezawodne rozwiązanie.

Możliwości systemu

 1. Pomiary:
  a) temperatury zewnętrznej,
  b) temperatury w szklarni, w dwóch punktach szklarni,
  c) temperatury wody instalacyjnej (zasilającej),
 2. Programowanie temperatury ogrzewania w sześciu przedziałach czasowych na dobę.
 3. Całodobowa automatyczna regulacja pompą i zaworem trójdrożnym lub czterodrożnym w szklarni.
 4. Dogrzewanie szklarni rurami dolnego ogrzewania.
 5. Automatyczne odłączenie pomp zasilających powyżej zadanej wartości temperatury w szklarni.
 6. Sygnalizacja akustyczna:
  a) przekroczenia progu alarmowego danego pomiaru,
  b) uszkodzenia każdego z czujników,
  c) uszkodzenia linii pomiarowej (zwarcie lub przerwa w obwodzie czujnika).
 7. Współpraca z komputerem poprzez program wizualizacyjny linią kablową do 1,5 km lub modułem GSM.
Image background
Loading...