Komputer kontroli przelewu pożywki

to specjalistyczna konstrukcja będąca połączeniem tradycyjnej maty oraz elektronicznego systemy pomiarowego, podłączonego do komputera przelewu (sterownik PLC).

Mata dokonuje na bieżąco podstawowe pomiary:
– przepływ przelewu,
– EC przelewu,
– temperaturę przelewu.
Można do maty podłączyć również pomiar pH przelewu.

Tak skonfigurowana sprzętowo mata przelewowa jest podłączona do komputera kontroli przelewu (sterownik PLC). System poprzez specjalny algorytm naszego autorstwa zaimplementowany w komputerze kontroli przelewu, dokonuje precyzyjnego sterowania dozownikiem w celu utrzymywania parametru przelewu na zadanym przez użytkownika poziomie.

Zasada działania komputera

Użytkownik może ustawić wartość zadaną przelewu pożywki, dla czterech przedziałów czasowych w ciągu dnia. Wartość zadana i zmierzona jest realizowana w procentach.

Jeżeli mata przelewowa jest aktywna, wówczas staje się jednostką nadrzędną w podlewaniu uprawy. Oznacza to, że dozownik jest ściśle podległy wszystkim poleceniom pomiarowym sterującym jakich dokonuje mata. Komputer kontroli dokładnie mierzy przepływ przelewu z maty. Mierzy również jego wartość EC, następnie dzięki algorytmowi komputer dokonuje analizy wartości przelewu i na tej podstawie steruje zaworami dozownika nawożenia.

W zależności od zmierzonego EC zmienia, wartości zadaną EC dozownika. Komputer kontroli przelewu składa się z wysokiej klasy urządzeń elektronicznych do pomiaru wielkości związanych z technologią upraw pod osłonami.

Algorytm komputera jest tak zaprojektowany aby można osiągnąć wysoką dokładność przelewu w oparciu o dozownik firmy FERTYGA.

Matę przelewową zaprojektowaną przez naszą firmę można podłączyć również do dozowników innych firm. Jednakże, aby zachować jej wszystkie możliwości należałoby ingerować sygnałami z maty w układy pomiarowo sterujące danego dozownika.

Zastosowanie tablicy LED

Tablica LED pokazuje na bieżąco, wraz z odświeżaniem danych za każdym podlewaniem, następujące wielkości:
1.  Aktualną wartość przelewu pożywki.
2.  Aktualną wartość EC w przelewie pożywki.
3.  Ilość załączeń (startów) od maty przelewowej.

Ograniczenia te jednak nie determinują stosowania naszej maty, aby sterować uprawą w oparciu o dozowniki innych firm. Mata przelewowa w poszerzonej wersji może być podłączona do panelu dotykowego, który jest wizualizacją dla całego systemu dozującego. Wszystkie ważne dane (pomiary), zdarzenia i alarmy gromadzone są w komputerze podłączonym do panelu dotykowego.

POLECAJĄ NAS KLIENCI

Mata z komputerową kontrolą przelew zainstalowana przez firmę Fertyga spisuję się rewelacyjnie w moim Gospodarstwie Ogrodniczym JARKO w Białym Borze koło Grudziądza.


Polecam i urządzenie i firmę
Jarosław Zasuń

Image background
Loading...