Funkcje systemu automatyki kotłowni bez falowników

 1. Pomiary:
  a) temperatury zewnętrznej,
  b) temperatury każdego kotła,
  c) temperatury wody instalacyjnej (na wyjściu z kotłowni),
  d) temperatury spalin każdego kotła,
  e) temperatury czterech dowolnych wydzielonych obiektów (szklarnie, folie, itp.).
 2. Sterowanie kotłami w zależności od nastawionej temperatury lub w kaskadzie.
 3. Programowanie pracy poszczególnych napędów kotłowni:
  a) wentylatory wyciągu, podmuchu, rusztu, odżużlaczy,
  b) pompy transportowej.
 4. Całodobowa automatyczna regulacja kotłami w kaskadzie lub indywidualnie z uwzględnieniem regulacji podtrzymania ognia w palenisku w przypadku dłuższych przestojów kotłów (np. okres ciepłych dni lata).
 5. Sygnalizacja akustyczna:
  a) przekroczenia progu alarmowego danego pomiaru,
  b) uszkodzenia każdego z czujników,
  c) uszkodzenia linii pomiarowej (zwarcie lub przerwa w obwodzie czujnika),
  d) awarii napędów (wyłączników silnikowych),
  e) przegrzanie poszczególnych kotłów.
Image background
Loading...