Serwis gwarancyjny

WARUNKI  SERWISOWANIA  USŁUG  FIRMY  FERTYGA

Zakład FERTYGA Automatyka Szklarniowa udziela dwuletniej (lub rocznej) bezpłatnej gwarancji serwisowej na produkty od chwili uruchomienia go u użytkownika.

W czasie związania terminem gwarancji wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad przedmiotu zamówienia i wykonanych robót.

Zakres gwarancji obejmuje wady materiałowe, konstrukcyjne i w wykonawstwie oraz wszystkie inne usterki pojawiające się w czasie eksploatacji, a nie zawinione przez użytkownika.

Po zakończeniu okresu bezpłatnej gwarancji serwisowej produkt jest nadal chroniony warunkami przyjętymi przez strony, chyba że postanowienia stron ulegną zmianie za ich porozumieniem.

Termin dokonywania usługi serwisowej (naprawy) uzależniony jest od czasu jaki dzieli dojazd z firmy wykonawcy do użytkownika lub inny ustalony przez strony.

Kontakt z działem technicznym firmy FERTYGA jest ważny przez 24h na dobę w ciągu całego roku kalendarzowego z uwzględnieniem dni wolnych i świątecznych.

Jesteś naszym klientem? Potrzebujesz serwisu?
+48 507 069 905

Serwis pogwarancyjny

Firma Fertyga oferuje serwis pogwarancyjny na wszystkie swoje produkty jak i zrealizowane projekty. Warunki serwisu pogwarancyjnego zazwyczaj ustalane są indywidualnie w momencie zakończenia realizacji.

W innych przypadkach pozostajemy do dyspozycji naszych klientów
pod nr +48 507 069 905

Image background
Loading...