Funkcje dozownika CO2

Ważnym aspektem produkcji pod osłonami jest dostarczanie roślinom CO2 niezbędnego w procesie fotosyntezy.  Zaprojektowaliśmy i produkujemy urządzenie pozwalające zautomatyzować ten proces.
Rozwiązanie to jest oparte w większości o polskie podzespoły, co ułatwia świadczenie wysokiej jakości serwisu. Standardowo cały system objęty jest dwuletnią gwarancją.

System dozowania CO2 oparty został o sterownik MR65, do jego zadań należy:

 • dokładny pomiar dwutlenku węgla w szklarni w zakresie 0 do 2000 ppm. Zakres można zmienić w zależności od producenta urządzenia pomiarowego.
 • impulsowe sterowanie elektrozaworami (do czterech zaworów) w celu równomiernego rozprowadzenia CO2.
 • sterowanie zaworami w czterech przedziałach dobowych. Każdy przedział może być zaprogramowany na inny poziom dozowania CO2. System wyklucza nocne dozowanie dwutlenkiem węgla.
 • Automatyczna eliminacja uszkodzonego pomiaru (czujnik lub linia pomiarowa). Sterownik „wystawia” stały pomiar 400 ppm.
 • Sygnalizacja:
  a) przekroczenia minimalnej i maksymalnej wartości pomiaru CO2,
  b) uszkodzenia pomiaru lub linii pomiarowej (zwarcie lub przerwa  w obwodzie czujnika).

Możliwości systemu

Sterowanie CO2 jest niezależne od systemów automatyki klimatu jak i nawożenia.

Oferowany system dozowania dwutlenku węgla obsługuje, niezależnie od siebie, sterowanych do czterech obiektów z jednego swobodnie programowalnego sterownika.

Każdy kanał (obsługujący niezależny obiekt) posiada:

 • cztery dobowe wartości zadane CO2,
 • dwa progi alarmowe (przekroczenie min lub max CO2)
 • nastawy czasu pracy i przerwy zaworów dozujących CO2 do danego obiektu.

System wyklucza nocne sterowanie dozowaniem poprzez blokadę zaworów dozujących. Poszczególne zawory, sterujące kanałami (obiektami) uruchamiane są na dwa sposoby: szeregowo i wspólnie.

Szeregowe sterowanie kanałów

Polega na załączaniu zaworów w ustalonej kolejności, według odpowiednio wpisanego programu czasowego. Ten system został zaprojektowany specjalnie dla niewielkich źródeł dwutlenku węgla (zestawy butli wymiennych).

Wspólne sterowanie kanałów

Uruchamia zawory w dowolnej chwili, zależnej od chwilowej wartości zadanej w danym obiekcie i powoduje, że w tym samym czasie mogą być aktywne wszystkie zawory dozujące CO2 do „swoich” obiektów.Ten sposób sterowania dedykowany jest dla obiektów wyposażonych w duże, stacjonarne źródła CO2.

Wyświetlacz LED

Od strony użytkownika system wyposażono w duże wyświetlacze typu LED do bezpośredniego odczytu zawartości dwutlenku węgla w danym obiekcie. Jeżeli pomiar pulsuje oznacza to przekroczenie progów alarmowych. Kanały (obiekty) nie wykorzystane generują ciąg poziomych kresek na wyświetlaczach. Niepodłączone kanały nie generują żadnego komunikatu.

Kalibracja

Program komputera wyposażony jest w automatyczną kalibrację pomiaru dwutlenku węgla sprowadzoną do poziomu 390 ppm. Serwisowany czujnik należy wypiąć z instalacji obiektowej, podłączyć do przewodu kalibracji i umieścić go w strefie powietrza poza obiektem i zgodnie z instrukcją wykonać czynności skalowania. Tak sprawdzony czujnik należy wpiąć w miejsce, z którego został wypięty.

Image background
Loading...